Serveis   i   àrees   d'investigació

  • INVESTIGACIÓ POLÍTICA
  • INVESTIGACIÓ EN VALORS I ACTITUDS / ESTUDIS SOCIOLÒGICS
  • INVESTIGACIÓ EN PAUTES DE CONSUM I SATISFACCIÓ DE CLIENTS
  •     Estudis de marketing
  •     Estudis d’imatge i posicionament
  • INVESTIGACIÓ EN TENDÈNCIES I GUSTOS MUSICALS / MUSIC TEST